Presentatie People Management Center Tilburg University

In november organiseerde het People Management Center van de Tilburg University in samenwerking met TIAS School for Business and Society een bijeenkomst met het thema Major Life Events & HRM. Als een van de gastsprekers ging ik met deelnemers van verschillend grote Nederlandse bedrijven het gesprek aan over kanker als een Major Life Event.

Centraal stond de rol van leidinggevenden en hun uitdaging in het verzuimmagement om kwetsbaarheid te bespreken en mogelijkheden te benutten. Natuurlijk deelde ik ook de inzichten uit onderzoek dat ik met collega’s van de HAN zijn samengevat in een gespreksinstrument, waarin het proces rondom zingeving de leidende draad vormt. Het gespreksinstrument biedt een alternatieve aanvliegroute t.o.v. de wet verbetering poortwachter, waardoor vanuit ruimer perspectief gesprekken gevoerd kunnen worden en de link naar (terugkeer naar) werk en wat daarvoor nodig is op een hele natuurlijk manier gelegd kan worden.

Voor een gehele samenvatting van de bijeenkomst klik HIER.