Position Paper: Betekenisvol Werk&

‘Het ervaren van betekenis in werk hangt samen met tal van positieve uitkomsten voor organisaties en hun medewerkers.’ 

Beeld: Sarah Steck; 

Auteurs: Jorcho van Vlijmen,PhD & Kathi Künnen, MSc in opdracht van Olympia en Chauteix Instituut

Download hier het PDF bestand.

Betekenisgeving is een continu proces waarin alledaagse ervaringen worden geïntegreerd in een persoonlijk betekeniskader, een proces dat leidt tot een gevoel van samenhang en richting. 

Soms worden deze samenhang en richting uitgedaan door ingrijpende levenservaringen. 

In het onderzoeksdomein is een tweetal stromingen te herkennen.:de organisatie als betekenisgever en de mens als betekenisgever. Het ene perspectief sluit het andere niet uit. Het gebruik van beide benaderingen komt het onderzoek naar betekenisvol werken ten goede.  

Visie en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de uiteenzetting in de paper zijn:

  • Werk en organisaties vormen een belangrijk levensdomein waar mensen (in gezamenlijkheid) betekenis aan geven.
  • Betekenisvol werken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Organisaties geven ruimte, medewerkers gebruiken deze ruimte.
  • Betekenisvol werken is maatwerk. Want de betekenis van werk is voor iedereen anders, net zoals de praktische invulling eraan. 
Hoe wij betekenis geven, op welke niveaus dit gebeurd en op welke manier organisaties en medewerkers aan de slag kunnen om betekenisvol werken waar te maken, leest u in het position paper. Boven aan dit artikel te downloaden als pdf bestand. 
 
Waarom dit  thema mij persoonlijk zo boeit, leest u ook in het artikel van Trouw, gepubliceerd in en andere blog bijdrage. 

Olympia is een van de grootste niet beurs-genoteerde arbeidsmarkt bemiddelaars van Nederland. Olympia gelooft dat de unieke waarde van ieder mens tot uiting komt via werk. De missie is om mensen en organisaties te gidsen door de maatschappelijke transitie in een continue veranderende arbeidsmarkt. 

Jouw team versterken?

Betekenisvol werken voor jouw team/organisatie?